Intro  Boek  Fragmenten  Recensies  Uitgaven  Extra's

Brigitte Raskin onderneemt zoektochten naar mensen van wie het leven haar fascineert en met het hare verknoopt raakte. In Hartenheer leidt dat haar naar de zestiende eeuw. Daar volgt ze de levensloop van de Deense Christiaan II, de laatste uniekoning in het noorden. Hij scheen een loser, een kortstondige heerser die in de fout ging. Alles werd hem kwalijk genomen. Dat hij zijn Hollandse liefje Duveke niet verstootte voor het Habsburgse prinsesje dat hij huwde. Dat hij de moeder van Duveke, Sigbrit, het beheer van zijn schatkist toevertrouwde. Dat hij de adel als een stelletje intriganten zag en de bisschoppen hun wereldse allures verweet. Dat hij liever de Bijbel van Luther las dan uitspraken van de paus. Christiaan II werd door het volk op handen gedragen en door de adel verdreven. Waarna hij een balling in de Nederlanden werd, de vijand van landvoogdes Margareta en de vriend van geleerden en kunstenaars. De schrijfster gaat op in hun gezelschap en reist met Christiaan door Europa. Dat is tegelijk haar manier om uit te zoeken wat een vrouw in een man ziet en waarom zij hem over haar hart laat regeren.