Intro  Boek  Fragmenten  Recensies  Uitgaven  Extra's

Piet Offermans, website rabelais.nl
De kracht van verandering

Raskins beschrijving van achttien eeuwen geschiedenis van de Nederlanden moet in het kader van haar onderwerp uiteraard beknopt zijn, en ik vind het een knappe prestatie dat dit niet heeft geleid tot een relaas van geïsoleerde feiten. […] Raskin verklaart het beknopt maar met verve, en als we via de Spaanse tijd in de Oostenrijkse zijn beland, dan snapt de lezer: zó, als speelbal van de grootmachten, zo zijn deze fiere landen in de achterbuurt van de geschiedenis beland. 

De volledige bespreking vindt u hier.

Belgabericht op hln.be en demorgen.be, 6 september 2012
Brigitte Raskin keert terug tot 500 v.C. voor hoe, wat en waarom van de taalgrens

Inzicht in het heden door kennis van het verleden. Dat is zowat de rode draad doorheen Raskins boek. Want wie BHV een vijftig jaar oud probleem noemt, is vergeten dat de kwestie eigenlijk al kiemde sinds de wet van 1878 inzake de bestuurstalen, illustreerde Raskin. "Het arrondissment BHV was toen net hetzelfde, al heette het toen nog Brussel.".

Lees het volledige artikel hier.

Christian Laporte, La Libre Belgique, 7 september 2012
La longe histoire de la frontière linguistique

Brigitte Raskin, romancière flamande, propose un regard original et objectif sur la frontière linguistique.

Lees de volledige recensie hier.

Karl van den Broeck, De Morgen, rubriek Boeken met een mening, 10 september 2012
Schaf de taalgrens af!

Terwijl ik het boek 'De Taalgrens' van schrijfster en historica Brigitte Raskin las, woedde er in Vlaanderen een taalstrijd over Verkavelingsvlaams en werd in Quebec geschoten op een meeting van een separatistische partij. Stof tot nadenken.

Lees de volledige recensie hier.