Intro  Boek  Fragmenten  Recensies  Uitgaven  Extra's

Brigitte Raskin, Het koekoeksjong
136 blz.
Kritak, Leuven

Eerste druk   april 1988
Tweede druk   september 1988
Derde druk    oktober 1988
Vierde druk   april 1989
Vijfde druk   april 1989
Zesde druk    mei 1989
Zevende druk  juni 1989
Achtste druk  juni 1989
Negende druk  augustus 1989
Tiende druk   december 1989
Elfde druk    maart 1990

 

Brigitte Raskin
Het koekoeksjong
Meulenhoff Pocket Editie
136 blz.
Meulenhoff / Kritak

Twaalfde druk   oktober 1990
 

 

Brigitte Raskin
Het koekoeksjong
hardcover
136 blz.
Kritak

Dertiende druk   oktober 1991 

 

Brigitte Raskin
Het koekoeksjong
pocketeditie
136 blz.
Kritak

Veertiende druk   1995

 

Brigitte Raskin
Het koekoeksjong
grootletterversie
160 blz.
Stichting Uitgeverij XL, 1998

 

Brigitte Raskin
Het koekoeksjong
AKO Literatuurprijs Reeks dl.12
144 blz.
met juryrapport 
winnaar AKO Literatuurprijs 1989
AKO / Maarten Muntinga, 2007

 

 

Het koekoeksjong is tegenwoordig alleen TE KOOP 
in de Nederlandse AKO-boekhandels 
of via www.ako.nl 
als het hierboven beschreven en getoonde 
deel 12 in de AKO Literatuurprijs Reeks.