Intro  Boek  Fragmenten  Recensies  Uitgaven  Extra's

Het graf van Maria S'Heeren
op het Antwerpse Schoonselhof


Op 14 juli 2004 mocht Brigitte Raskin op de Antwerpse begraafplaats Schoonselhof het gerestaureerde graf van Maria S'Heeren inhuldigen. Het initiatief tot deze restauratie ging uit van Grafzerkje vzw, een vereniging die verwaarloosde graven adopteert om ze van de ondergang te redden. Zo gebeurde ook met het graf van Maria S'Heeren, waarvan Jacques Buermans, de bezieler van Grafzerkje, de concessie overnam. Zie het verhaal van de restauratie op de website van Grafzerkje.
Jacques Buermans, ook funerair gids, geeft rondleidingen op het Schoonselhof en slaat daarbij het graf van Maria S'Heeren nooit over.


Calamiteitskaarten
in het Antwerpse Volkskundemuseum 

In 2007 organiseerde het Antwerpse Volkskundemuseum de tentoonstelling "Het interessante volk. Van Max Elskamp tot Museum aan de Stroom. 100 jaar dagelijks leven verzameld". Dertien schrijvers mochten uit de collectie van het museum hun lievelingsstuk kiezen en zich erdoor laten inspireren tot een tekst. Leen Huet en Jan Grieten, de curatoren van "Het interessante volk", stelden een gelijknamig boek samen, dat door uitgeverij Bai werd gepubliceerd.
Brigitte Raskin was een van de dertien uitverkoren schrijvers. In haar bijdrage "Calamiteitskaarten" sloot zij aan bij haar verhaal De Maagd van Antwerpen.